Här är schemat för fördagen!

Plats föreläsningar: Lindellhallen 3

Plats panelsamtal: Lindellhallen 1

Fördagen

30 november

Panelsamtal

14:30-15:15

Juridik, jämställdhet och mänskliga rättigheter

I viktiga och svåra frågor litar samhället på jurister och juridiken för att försvara samhällets centrala värden, däribland rättsstatlighet, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Under senare år finns även en allt större medvetenhet om att uppnå och upprätthålla jämställdhet och mänskliga rättigheter i yrkeslivet. I detta panelsamtal kommer diskussionen handla om dels möjligheterna och utmaningarna med att uppnå och upprätthålla jämställdhet, rättsstatlighet och mänskliga rättigheter genom juridiken, dels hur vi kan uppnå och upprätthålla jämställdhet och mänskliga rättigheter i juristyrket.

Årets panellister!

Från vänster:

Lars Einar Engström

Psykolog, författare och föreläsare

Johanna Jers

Doktorand i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet

Mia Edwall Insulander

Generalsekreterare vid Advokatsamfundet

Jan Leidö

Moderator för panelsamtal