Här är schemat för fördagen!

Plats föreläsningar: Lindellhallen 3

Plats panelsamtal: Lindellhallen 1

Fördagen

29 november

Panelsamtal

13:15-14:00

Juridik för människor och människor för jurister

Jurister är en särskild sort som ofta tycker att världen vore bättre om alla vore jurister. Kritik mot rättsordningen uppfattas som brist på förståelse för juridiken och de värden som upprätthålls av rätten. Men kanske kan vi mötas på mitten på ett sätt som gör juridiken begriplig och som tål granskning. Jurister tyr sig också ofta till varann och lever ibland i en helt annan värld än vad de möter i sina yrkesliv. Människor kan också i sig uppfattas som ett besvärande inslag inom juridiken. För att göra våra jobb behöver vi emellertid förstå människor och ibland också en annan värld än där vi känner oss hemma; vi behöver kunna visa empati när det behövs samtidigt som vi intar ett professionellt förhållningssätt.
I detta panelsamtal kommer dagens föreläsare diskutera hur juridiken och människor kan komma varandra närmare och vad jurister kan lära sig av vanliga människor som kommer i kontakt med juridiken. Moderator: Jan Leidö.

Jan Leidö

Moderator för panelsamtal