Juristens dag 2020 kommer att genomföras digitalt!

Juristens dag 2020 består av en fördag den 2 december och en digital mässdag den 3 december. Under fördagen kommer det att hållas gästföreläsningar som följs av ett panelsamtal, läs mer om detta under fliken fördag. Den digitala mässan äger rum mellan klockan 09.00 och 15.00. Under mässdagen kommer 22 utställare att hålla i varsin presentation. Parallellt med presentationerna erbjuder utställare kontaktsamtal med studenter, läs mer om detta under fliken kontaktsamtal.

Vi ser fram emot några härliga dagar i december tillsammans med er!

Information

Vad är Juristens dag?

Juristens dag är ett arbetsmarknadsevenemang för alla juriststudenter vid Umeå universitet som arrangeras av Juridiska föreningen i syfte att ge en plattform för studenter och företag att mötas. Mässan anordnas varje år vid universitetet och lockar ett stort antal studenter och utställare. Juristens dag avslutas med en stor bankett som både representanter och studenter är välkomna till.

Tid och plats

Juristens dag består av två delar; fördagen den 2 december och mässan den 3 december.

Juridiska föreningen

Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för dig som läser juristprogrammet eller en fristående juridisk kurs vid Umeå universitet. Juridiska föreningen verkar för kontakt mellan studenter och näringslivet, samt för att skapa en positiv studiemiljö för föreningens medlemmar.