Här är schemat för fördagen!

Plats föreläsningar: Lindellhallen 3

Plats panelsamtal: Lindellhallen 1

Fördagen

1 december

Panelsamtal

13:15-14:00

Hållbarhet och juridik

I viktiga och svåra frågor blir juridiken numera nästan alltid det självklara verktyget. Ett exempel på detta är hållbarhet där juridiken blivit ett verktyg för att uppnå och upprätthålla ekologisk, klimatmässig, social och ekonomisk hållbarhet. Samtidigt har den närbesläktade frågan om hållbarhet i yrkeslivet blivit en allt viktigare fråga för jurister och studenter. I detta panelsamtal kommer några yrkesverksamma jurister diskutera dels möjligheterna och utmaningarna med att uppnå och upprätthålla hållbarhet genom juridiken, dels hur vi kan uppnå hållbarhet i juristyrket.

Årets panellister!

Från vänster:

Isabelle Ekbäck

Beredningsjurist på mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt

Johan Holm

Adjunkt och doktorand vid juridiska institutionen vid Umeå universitet

Sofia Lidfalk

Konsultchef och miljöjurist på Ecogain AB

Jens Näsström

Arbetspsykolog och oberoende forskare

Jan Leidö

Moderator för panelsamtal