» » » Testa din förmåga i Business Law Challenge

Testa din förmåga i Business Law Challenge

postat i: Bloggen | 0

Testa din förmåga i Business Law Challenge

Juristprogrammet kan lära dig mycket, men den skicklige affärsjuristen behöver många fler färdigheter. För affärsjuristen är affären lika viktig som juridiken och mycket handlar om riskvärdering, affärsjuridisk analys, praktiskt avtalsarbete och affärsjuridiska förhandlingar. Business Law Challenge utmanar dig i just denna typ av praktiska kunskaper som juristprogrammet inte kan erbjuda. 

På grund av det rådande läget har vi i år valt att frångå det klassiska tävlingsupplägget, som ju till stora delar består av fysiska möten. Istället tar vi fasta på en av tävlingens mest uppskattade delar, nämligen utbildningen i affärsjuridik, och passar på att öppna upp den för landets samtliga juriststudenter. Det är en unik chans att förstå vad rollen som affärsjurist innebär i praktiken, och vi hoppas att så många som möjligt ska ta chansen!

Utbildningen i årets Business Law Challenge kommer att bestå av fyra digitala kurstillfällen under oktober och november, då erfarna affärsjurister kommer att föreläsa om affärsjuridisk analys och avtalsarbete – kunskaper som inte ingår i den traditionella universitetsutbildningen. Samtliga kursdeltagare får chans till ytterligare fördjupning och praktisk utbildning genom att kandidera till en sommarnotarietjänst hos Lindahl sommaren 2021.

Anmälan

För att delta vid utbildningarna registrerar man sig via utbildningsportalen med namn, mailadress, telefonnummer, universitet och terminstillhörighet. Där kommer också utbildningarna och kunskapstesterna att finnas tillgängliga.

Fyra utbildningstillfällen

20 oktober kl. 09.00

Affärsjuridisk analys del 1 – Affärsjuristens arbete i förvärvsprocessen

Föreläsare: Sten Gejrot och Ida Andersson

 

21 oktober kl. 09.00

Affärsjuridisk analys del 2 – Affärsjuristens arbete vid avtalsförhandling

Föreläsare: Sten Gejrot och Ida Andersson

 

3 november kl. 09.00

Affärsjuristens avtalsarbete del 1 – Vägen till börsen

Föreläsare: Monica Lagercrantz och Dennis Westermark

 

4 november kl. 09.00

Affärsjuristens avtalsarbete del 2 – Att vara noterad

Föreläsare: Monica Lagercrantz och Dennis Westermark

Utbildningspassen är ca 40 min. Vid samtliga tillfällen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor via en live-chatt. Skulle du missa en utbildning kan du ta del av materialet i efterhand fram till den 8 november. Detta gäller även de frivilliga kunskapstesterna.

Frivilliga kunskapstest och möjlighet till fördjupad praktisk utbildning

I anslutning till varje utbildningstillfälle får deltagarna möjlighet att testa sina kunskaper i ett frivilligt kunskapstest. Testerna är dock obligatoriska för alla som kandiderar till den fördjupade praktiska utbildningen i form en sommarnotarietjänst hos Lindahl sommaren 2021. I samband med det sista testet krävs också en kort motivering till varför man kandiderar till tjänsten. Fem av de studenter som genomfört samtliga kunskapstest med gott resultat och visat intresse för sommarnotarietjänsten kommer att få chansen att presentera sig närmare för Lindahl i ett digitalt möte. Därefter utses den student som erbjuds sommarnotarietjänsten.

De fem kandidaterna kommer att utses den 10 november. Då annonseras också alla rätta svar. 

 

Läs mer och registrera dig via www.businesslawchallenge.se