» » » Mannheimer Swartling

Mannheimer Swartling

postat i: Bloggen | 0

Tillsammans blir vi ännu bättre – och har roligare

Vår övertygelse är att vi gör ett bättre arbete tillsammans. Att det bästa sättet att garantera våra klienter högsta kvalitet är att vi samarbetar och ställer byråns samlade kunskaper till varje klients förfogande. Tanken om samarbete är en utgångspunkt för vår affärsmodell. Idén är enkel – framgång ska gynna hela byrån snarare än den enskilda individen. Vi är den enda advokatbyrån i Sverige som tillämpar ”Pure Lockstep”. Essensen av det är att resultatet från verksamheten delas lika mellan byråns partners, och att övriga juristers ersättning helt och hållet baseras på erfarenhetsnivå. Med gemensamma mål som utgångspunkt behåller vi fokus på det som är viktigt. Vi är övertygade om att vårt arbetssätt gör oss till bättre kollegor och rådgivare – och det gynnar såklart byråns klienter. Modellen leder till en generös och prestigelös företagskultur där kunskap delas och sprids. Våra tre kärnvärden – laganda, kvalitet och affärsfokus – finns med i allt vi gör.

 

Viktigt för dig och för byrån

Utbildning och kunskapsutbyte genomsyrar hela vår affärsmodell och företagskultur. Vi drivs av att se våra medarbetare växa, och ger dig en unik grund för din professionella och personliga utveckling. För oss är individuell utveckling lika viktigt som utbildning inom juridik och affärer. Alla våra medarbetare ska känna att de utvecklas såväl personligt som professionellt.

Introduktion och utbildningsprogram

Nya medarbetare involveras i pågående ärenden från dag ett – givetvis med stöd och vägledning från faddrar och handledare. Alla jurister deltar i vårt utbildningsprogram, Professional Development Programme, PDP, som sträcker sig över de första sex åren på byrån. I programmet ingår både ämnesspecifika utbildningar inom juridik och ämnen som företagsekonomi, juridisk engelska, förhandlingsteknik, advokatetik, retorik, entreprenörskap och ledarskap.

Rotation, secondment och tjänstgöring utomlands

Det kan vara svårt att välja juridisk inriktning direkt när du börjar på byrån. Vi erbjuder därför rotation mellan olika verksamhetsgrupper som ett sätt att bredda dina juridiska kunskaper – en möjlighet som uppskattas och nyttjas av många. Våra jurister väljer dessutom ofta att vidareutvecklas genom till exempel tjänstgöring hos en klient (secondment), alternativt på något av våra utlandskontor. Oavsett vilken juridisk inriktning du så småningom väljer, ger vi dig en unik grund för din professionella och personliga utveckling.

 

Vi ser långsiktigt på verksamheten – och omvärlden

Vi arbetar aktivt med att vidareutveckla och integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. Som stor aktör och som rådgivare har vi ett ansvar att driva frågor som är viktiga – inte bara för klienterna och den egna verksamheten, utan även för våra medarbetare och för samhället i stort.

Vi är övertygade om att vi kan bidra till en positiv samhällsutveckling genom en affärsmodell där hållbarhet är ett integrerat inslag. Dels genom vår rådgivning, dels genom att driva hållbarhetsfrågor såväl internt på byrån som ute i samhället (pro bono). Vi är stolta över att vi var den första affärsjuridiska byrån i Sverige som anställde en hållbarhetschef. Med vårt arbete formar vi vår omvärld. På byrån blir du snabbt en viktig länk mellan flera av näringslivets största spelare. Genom att hitta lösningar på komplexa juridiska problem löser vi konflikter och driver utvecklingen framåt. Vi integrerar frågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption i vår verksamhet. Med hög etisk och professionell standard i allt vi åtar oss värnar vi om en fungerande rättsstat. Det vi gör är meningsfullt – tillsammans gör vi skillnad.