» » » Global advokatbyrå med samhällsansvar

Global advokatbyrå med samhällsansvar

postat i: Bloggen | 0

Linklaters är en global affärsjuridisk byrå som erbjuder juridisk rådgivning till världsledande företag, finansiella institutioner och organisationer i de allra mest komplexa transaktionerna och affärerna. Med kontor strategiskt placerade i världens alla stora affärs- och finanscentra har vi möjlighet att erbjuda en unik service till våra klienter runt om i hela världen. Våra jurister har tät kontakt med sina internationella kollegor i sitt dagliga arbete, och erbjuds möjligheten att åka på secondment utomlands, antingen till ett annat av våra andra kontor eller till en klient. Vi på Linklaters är dock stolta över att inte enbart vara världsledande när det kommer till rådgivning och innovation, utan också över att vara kända för vårt arbete med sociala frågor – både på hemmaplan och utomlands.

Ett av våra fokusområden i verksamheten är corporate social responsibility (CSR). För oss är det viktigt att ha en positiv inverkan på samhället och ta ett samhällsansvar som sträcker sig vidare än juridiken. Utöver att ge ekonomiskt stöd till humanitära insatser går vårt CSR-arbete i huvudsak ut på att erbjuda stöd till ideella organisationer och föreningar som arbetar med att främja sociala rättigheter. Vi fokuserar på tillgång till utbildning för barn och ungdomar och utsatta grupper, för att ge dem möjlighet och förutsättningar att själva kunna påverka och forma sin framtid.

På Stockholmskontoret bedriver vi ett långsiktigt samarbete med flera ideella organisationer. Bland annat erbjuder vi barn och ungdomar från utsatta områden möjlighet att delta i läxhjälpskvällar på vårt kontor i samarbete med Nolla Utanförskapet. Vi har även ett nära samarbete med organisationen 400Contacts där våra medarbetare kan bli mentorer åt nyanlända och stödja dem i deras ambitioner att exempelvis plugga vidare eller söka jobb. Vi gör även regelbundna studiebesök, bland annat till Mitt Livs Val, som jobbar med att inspirera och motivera nyanlända och ensamkommande ungdomar till fortsatta studier.

Utöver det bedriver vi ett omfattande pro-bono-arbete, exempelvis genom att utföra utredningar och jämförande studier av grundläggande rättigheter i Norden, såsom kvinnors rätt till preventivmedel, brottsoffers rätt till biträde vid rättegång och migranters legala rättigheter. Utredningarna används därefter för att driva rättsutvecklingen i andra delar av världen. Slutligen ger vi ekonomiskt stöd till flera organisationer, däribland Barncancerfonden, och deltar i evenemang som Spin of Hope och Run of Hope.

Ytterligare ett viktigt fokusområde för oss på Linklaters, både lokalt och globalt, är jämställdhet. För att främja jämställdheten mellan män och kvinnor utför vi många olika insatser: bland annat har vi utformat två kvinnliga ledarskapsprogram som riktar sig till kvinnor i olika stadier av karriären. Inom ramen för dessa program tilldelas kvinnliga deltagare från Stockholmskontoret och våra andra kontor externa coacher, som erbjuder deltagarna verktyg att sätta upp tydliga mål, knyta värdefulla kontakter och främja sin karriär på Linklaters. Ledarskapsprogrammen är en viktig del i att nå vårt mål med 50% kvinnliga delägare. Utöver jämställdhet mellan kvinnor och män arbetar vi även med annan mångfald såsom olika bakgrunder, nationaliteter, sexualitet etc.

Vårt mål, utöver att vara bäst i klassen när det kommer till juridisk rådgivning, är att vara en ansvarstagande och inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare erbjuds möjligheten att nå sin fulla potential och känna sig välkomna – oavsett vilket av våra kontor du arbetar på. Välkomna till oss på Linklaters!