» » » Lantmäteriet

Lantmäteriet

postat i: Bloggen | 0

Fotograf: Petter Karlberg

 

Hej!

Jag heter Daniel, och arbetar som jurist på Lantmäteriet. Lantmäteriet är en arbetsgivare som erbjuder utmanande och varierande arbetsuppgifter och möjligheter – både för jurister som befinner sig i början av sin karriär och för jurister som jobbat många år. 

Jag läste juridik i Umeå och tog min examen 2013.  Efter det satt jag ting vid Ångermanlands tingsrätt och halkade sedan in på mitt nuvarande arbete på Lantmäteriet. Lantmäteriet har ca 50 kontor och jag arbetar på kontoret i Härnösand. Där finns även arbetsuppgifter inom fastighetsbildning. Det är ett annat område där Lantmäteriet anställer jurister regelbundet. På fritiden gillar jag att läsa och vidareutveckla mig själv.

Inom Lantmäteriet arbetar jag på den del som kallas för Fastighetsinskrivningen. Det är den del av Lantmäteriet som sysslar med att registrera lagfarter, inteckningar och nyttjanderätter i fastighetsregistret. 

Fastighetsinskrivningens jurister sysslar med allt mellan himmel och jord – bl.a. hjälper vi handläggare på myndigheten med juridisk rådgivning, tar fram utbildningar, deltar i nya projekt för att säkerställa att de är förenliga med lag, företräder myndigheten när våra ärenden överklagas eller vid indrivning av fordringar och tar fram rättsutredningar.

Nu tänker du kanske att det ser ut att vara enkla juridiska frågor en sysslar med men så är det inte. Eftersom antalet ärenden vi hanterar är många så uppkommer det ofta knepiga juridiska frågeställningar. 

 

Exempel på frågor vi kan stöta på: 

Ex. En tysk medborgare dör och efterlämnar en fastighet som ligger i Sverige till sin tyska dotter – tysk lag är tillämplig. Vad säger i sådana fall tysk rätt om rätten till arv?

Ex. Lagfart har beviljats efter att ett bolag köpt en fastighet. Bolaget kommer överens med säljande bolag om att ändra avtalet – priset ska sättas ned. Kan uppgifterna i fastighetsregistret ändras? Kan stämpelskatten ändras?

 

Arbetet som jurist på fastighetsinskrivningen är varierande, och passar dem som vill jobba med många olika sorters frågor varje dag.

Våra jurister har mycket varierande bakgrund, och inkluderar förutom jurister med erfarenhet som åklagare och rådmän även jurister som befinner sig tidigare i karriären – kanske kan du bli en av dem?

Daniel Malm