» » » Vill du arbeta med mänskliga rättigheter i Sverige?

Vill du arbeta med mänskliga rättigheter i Sverige?

postat i: Bloggen | 0

Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor. Genom Centrum för rättvisas studentprogram får du som juriststudent möjlighet att engagera dig för mänskliga rättigheter i Sverige. Vi erbjuder sommarnotarietjänster, praktikplatser och spännande utbildningar. I reportaget berättar några av våra engagerade studenter om tiden på Centrum för rättvisa.

Centrum för rättvisa är en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas grundläggande fri- och rättigheter i Sverige. Det gör vi genom att kostnadsfritt ställa upp som juridiskt ombud för enskilda i viktiga rättsfall mot staten och kommunerna. 

Till exempel kan det handla om att vi hjälper enskilda att försvara sig mot olagliga kommunala beslut om tvångsinlösen av bostadsfastigheter, felaktiga ingripanden mot småföretagare eller orimliga utvisningsbeslut av arbetskraftsinvandrare. På så sätt hjälper vi enskilda att få tillgång till rättvisa och upprättelse, samtidigt som vi bidrar till vägledande domstolsavgöranden som kan hjälpa enskilda i liknande fall.

Centrum för rättvisa har sedan starten år 2002 drivit hundratals fall för enskilda som fått sina grundläggande fri- och rättigheter överträdda. I de allra flesta fallen har våra klienter fått rätt och vi har vunnit 19 gånger i de högsta juridiska instanserna, varav nio gånger i Högsta domstolen. 

Ett starkt skydd för individens fri- och rättigheter kräver lagstiftning och prejudikat, men också en juristkultur där sådana värden respekteras. En viktig del i Centrum för rättvisas verksamhet är därför att anordna utbildning för juriststudenter i konstitutionella frågor.

Uppsatspraktik

Varje år tar Centrum för rättvisa emot cirka 50 studenter som praktikanter, sommarnotarier och som deltagare i vårt fri- och rättighetsinternat.

 Under sin sista termin på juristprogrammet gjorde Daniel Shin praktik på Centrum för rättvisa:

 – Som praktikant fick jag en konkret inblick i hur enskilda kan driva rättsprocesser när de drabbats av rättighetskränkningar. Det är ett perspektiv som jag har saknat under utbildningen, som är mer teoretiskt upplagd. Jag kommer att ta med mig många viktiga insikter från tiden på Centrum för rättvisa till yrkeslivet, säger Daniel Shin.

Fri- och rättighetsinternat

 Centrum för rättvisas sommarkonferens, fri- och rättighetsinternatet, är höjdpunkten i studentverksamheten och anordnas varje sommar sedan 2004. Ett 30-tal juriststudenter får, helt kostnadsfritt, under fyra dagar möjlighet att uppleva en unik mötesplats för rättighetsengagerade studenter, advokater, forskare och debattörer.

På internatet deltar studenter från samtliga juristutbildningar i Sverige. Olivia Möller deltog på internatet förra sommaren:

– Det bästa med internatet var att få träffa några av Centrum för rättvisas klienter. Att läsa rättsfall är en sak, men att få träffa individerna bakom och höra deras upplevelser gjorde fallen mer levande. Sen var föreläsningarna också otroligt inspirerande. Hela internatet var mycket givande och jätteroligt, säger Olivia Möller.

Sommarnotarietjänster

Varje sommar har två juriststudenter möjlighet att göra sommarnotarietjänst hos Centrum för rättvisa. Under perioden jobbar notarierna med att driva ett projekt på ett område där våra jurister har identifierat ett problem. Flera av Centrum för rättvisas kända rättsfall har kommit fram i olika sommarprojekt, till exempel fallen om kompetensutvisningarna.

I somras var Henrietta Cahn sommarnotarie hos oss:

– Under min tid på Centrum för rättvisa fick jag tillsammans med en annan sommarnotarie självständigt driva ett granskningsprojekt med koppling till egendomsskyddet. Det var spännande och givande att få göra ett djupdyk i ett nytt rättsområde som rörde enskildas grundläggande fri- och rättigheter – och att få bli lite av en expert på det ämnet, säger Henrietta Cahn.

Uppsatsstipendium

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet om 25 000 kronor. Stipendiet grundades år 2007 och är uppkallat efter Josefine Midander och Cecilia Lönn, som Centrum för rättvisa företrädde i sitt första mål i Högsta domstolen år 2006. 

Stipendiet delas ut till den nyexaminerade jurist som skrivit den bästa examensuppsatsen som handlar om fri- och rättigheter eller konstitutionell rätt.

 

Vill du arbeta med några av Sveriges mest intressanta rättsprocesser som stärker individens fri- och rättigheter?

Genom praktikplatser och sommarnotarietjänster, sommarinternat, stipendium och andra studentaktiviteter vill Centrum för rättvisa uppmuntra och inspirera morgondagens jurister att engagera sig för rättsstatens principer. 

Följ oss på Instagram (@centrumforrattvisa) för att inte missa våra evenemang och jobb för juriststudenter!