» » » Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten

postat i: Bloggen | 0

Petra har arbetat som åklagare sedan 2010. Som kammaråklagare har hon främst arbetat med ärenden gällande brott mot barn, brott i nära relation samt sexualbrott mot barn och vuxna. Hon har även tjänstgjort på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, där hon arbetade med penningtvätt och gränsöverskridande brottslighet. Just nu befinner hon sig i Ukraina där hon ska tjänstgöra i ett år.

Vilka möjligheter och krav finns för att få åka på utlandstjänstgöring?

Åklagarmyndigheten har i uppdrag av regeringen att bidra till internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete och har upprättat en expertgrupp/åklagarpool med särskilt utvalda åklagare som är lämpade för att utföra internationella uppdrag. Åklagare som upptas i poolen kan därefter söka anställning i internationella insatser i konkurrens med internationella sökanden. Åklagarmyndigheten har haft åklagare på uppdrag i tex. EU-missioner i Kosovo, Ukraina och Palestina. Enligt kravprofil ska man ha arbetat som åklagare i minst fem år, behärska engelska samt ha personliga egenskaper såsom att vara uthållig, stresstålig och hög samarbetsförmåga.

Vad gör en åklagare under ett utlandsuppdrag?

European Union Advisory Mission, EUAM, är en rådgivande EU mission i Ukraina som startade i december 2014 efter Maidanrevolutionen. Utöver huvudkontoret i Kyiv har EUAM fyra fältkontor och en mobil enhet. Hela teamet består av över 300 medarbetare fördelade på olika avdelningar. Jag arbetar på rättsenheten med frågor som rör åklagarverksamheten i landet.  

Generella arbetsuppgifter är

    att ge strategisk rådgivning till relevanta ukrainska partners vid genomförandet av reformer i enlighet med överenskomna policyer och riktlinjer och i samordning med andra internationella aktörer,

    att tillhandahålla EU expertis för att stärka den ukrainska åklagarmyndighetens kapacitet i frågor som avser lagstiftning, strukturell och operativ organisation och utbildningsverksamhet.

    att ge råd och stöd i arbetet med att ha en åklagarmyndighet som är öppen, transparent och oberoende.  

Hur länge varar ett utlandsuppdrag?

Alla tjänster i missionen utlyses på 1 år, men det finns möjlighet att få tjänsten förlängd om man ansöker om det och får det godkänt av ens ledning. 

Finns det utmaningar?

Det finns många utmaningar. Att samarbeta och kommunicera på ett effektivt och konstruktivt sätt både internt och externt i en internationell miljö. Att anpassa sig och bli en del av längre projekt som löper över flera år. Att kunna effektuera projekt i en ständigt föränderlig miljö, där prioriteringar snabbt kan förändras till följd av personalförändringar, politiska överväganden och yttre omständigheter.     

Vad har du för framtidsutsikter?

Fördjupa mina kunskaper som åklagare i allmänhet och i synnerhet inom gränsöverskridande brottslighet. Jag ser även fram emot fler utlandsuppdrag. Nuvarande uppdrag har tydliggjort vikten av att höja blicken till ett EU perspektiv och se hur svenska Åklagarmyndigheten kan påverka och förbättra samarbeten inom, men även utanför, EU.