» » » Vinges nystartade expertteam – i gränslandet mellan straffrätt och affärsjuridik

Vinges nystartade expertteam – i gränslandet mellan straffrätt och affärsjuridik

postat i: Bloggen | 0

På de flesta håll i världen ställs det höga krav på att företag ska bedriva sin verksamhet i enlighet med gällande antikorruptionslagstiftning. Vinge suddar nu ut den traditionella gränsen mellan affärsjuridik och straffrätt i och med etableringen av expertteamet Corporate Crime & Compliance. 

Hayaat Ibrahim tog sin juristexamen 2017. På bara tre år har Hayaat gjort en snabb karriär och är i dag en del av expertteamet Corporate Crime & Compliance. Teamet är unikt i sitt slag och hjälper företag som drabbas av brott, exempelvis vid bedrägeri, eller när mutor betalats för att få eller bibehålla en affär.

   Det har historiskt funnits en tydlig uppdelning mellan byråer som arbetar antingen med affärsjuridik eller med straffrätt. Vi har som enda svenska byrå en grupp som kombinerar båda delarna. I vårt team ingår en före detta senior åklagare, en tidigare polis och ekobrottsutredare, och flera jurister med affärsjuridisk kompetens. Det ger en både spännande och väldigt lärorik miljö, berättar Hayaat.

Corporate Crime & Compliance arbetar bland annat med att bygga rutiner för att förebygga att brott inom företag inträffar.

       Vi arbetar mycket med frågor som gäller mutor och korruption. Vi har de senaste åren kunnat läsa i media om hur flera svenska bolag åtalats av utländska myndigheter. Den typen av incidenter sätter ännu större fokus på bolag att se över hur man gör affärer, både i Sverige och utomlands, säger Hayaat. 

Mia Falk som leder gruppen arbetade tidigare som polis.  Med över 25 års erfarenhet från bland annat ekobrottsmyndigheten och FN har hon sett många människoöden utspela sig för öppen ridå. I dag, precis som under sin tid som polis, anser hon att det är viktigt att också värna rättigheterna för den person som utredningen fokuserar på. 

   Något jag har med mig från den polisiära världen är att det sällan är svart eller vitt, vilket ställer höga krav på dig som utredare. Det är viktigt att komma ihåg att utredningarna ofta innebär personliga tragedier och att våra utredningsresultat får stor påverkan för den enskilde. Bevisningen måste därför hanteras och bedömas på ett sådant sätt att våra slutsatser är rättssäkra. Det kräver en stor noggrannhet och mycket hög professionalism.

 För många år sedan arbetade Mia med en utredning för en större svensk bank. Företaget hade fattat misstankar om sin kontorschef, som tecknat stora lån i banken i släkt och vänners namn. Efter ett och ett halvt år blev hen upptäckt av banken, och en historia av beroendeproblematik nystades upp. Kontorschefen dömdes för grovt bedrägeri och urkundsförfalskning. 

Om vi på Vinge får in ett liknande fall hjälper vi banken med utredningen. Vi sammanställer bevisning inför de arbetsrättsliga och civilrättsliga processerna och gör eventuellt en polisanmälan. Att som företag skydda sig mot brott inom bolaget kräver ett strukturerat arbete. Vi kan verkligen se hur efterfrågan och behovet av våra tjänster ökar, avslutar Mia Falk. 

 Läs mer om Vinge på www.vinge.se/karriar

 

Möt, följ och håll kontakten med oss i sociala medier:

Instagram: @vinge_life

Facebook: @vinge.se 

Linkedin: @advokatfirman-vinge_kb