» » » Life at Deloitte – Per Elmby

Life at Deloitte – Per Elmby

postat i: Bloggen | 0

”Våra svenska partners är väldigt tillgängliga. Jag känner alltid att organisationen tar sin tid och lyssnar om jag har synpunkter.” – Per Elmby

Titel: Manager, Global Employer services
Kontor: Göteborg
Anställningsår: 2015
Utbildning: Juristprogrammet, Handelshögskolan i Göteborg

Hur ser din bakgrund ut?

Jag kommer närmast från juristutbildningen på Handelshögskolan här i Göteborg. Innan jag bestämde mig för att plugga juridik arbetade jag med försäljning.

Hur hittade du Deloitte?

Jag kom i kontakt med Deloitte under ett studentevenemang. Under evenemanget pratade jag pratade med en konsult på skatteavdelningen som bland annat rekommenderade mig att söka den tjänst jag senare påbörjade parallellt under mitt sista år på juristutbildningen.

Hur fungerade det att arbeta på Deloitte parallellt med studierna?

Det fungerade bra då arbetet är väldigt flexibelt. Dessutom var det väldigt utvecklande för mig att få arbeta samtidigt som jag pluggade, och på så sätt omsätta det jag gjorde i skolan i praktiken. När jag sedan tog examen fick jag heltidsanställning på Deloitte, vilket självklart var väldigt skönt.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det är många komponenter som gör att det är kul. Det bästa skulle jag dock säga är alla mina goa kollegor i kombination med vårt arbetssätt, där konsulter med olika senioritet jobbar väldigt nära varandra i team. Det är dessutom väldigt kul att arbeta med skatterätt då området är i ständig förändring.

Vad är utmanande med ditt jobb?

Som konsult finns en förväntan på mig att vara flexibel och tillgänglig för klienter. Flexibiliteten är många gånger positiv, men det är även viktigt att sätta gränser för sig själv och hitta en bra balans mellan jobb och fritid. Just att hitta den där balansen kan jag ibland uppleva som utmanande.

Har något förvånat eller överraskat dig med att ha Deloitte som arbetsgivare?

När jag skulle börja på Deloitte tänkte jag att en så pass stor internationell firma sannolikt skulle vara lite stelbent och hierarkisk. Så är dock verkligen inte fallet, tvärtom upplever jag att våra svenska partners är väldigt tillgängliga. Jag känner alltid att organisationen tar sin tid och lyssnar om jag har synpunkter.

Hur ser du på framtiden inom Deloitte?

För min del tror jag att Deloittes arbetssätt och karriärstrappa kommer innebära att jag fortsätter utvecklas inom bolaget. När det kommer till framtiden som skattejurist så pågår för närvarande ett ganska omfattande förändringsarbete inom skatterätten avseende digitalisering, automatisering samt ökade rapporteringskrav för bolag. Förändringarna innebär sannolikt att även skattejuristrollen förändras så både juridisk specialisering och teknisk kompetens blir allt viktigare för att kunna hjälpa bolagen med deras utmaningar och behov.