» » » Lindahl möter

Lindahl möter

postat i: Bloggen | 0

Här kan du lära känna medarbetare på Lindahl och få en bredare bild av hur det är att göra karriär på en affärsjuridisk advokatbyrå i absolut framkant. I inlägg och intervjuer möter du jurister och advokater runt om på våra olika kontor som berättar mer om hur det är att jobba som juridisk rådgivare inom sina respektive områden.

ANNIKA ANDERSSON

I Offentlig upphandling I Entreprenad

Jag förstod snabbt att jag hamnat rätt i områdena offentlig upphandling och entreprenadrätt. Det är kul att arbeta med två områden som är så olika, där upphandling är styrd av lagar medan entreprenaddelen inte är det.

Läs mer

HELENA LINDBÄCK

I Aktiemarknadsrätt

Jag har haft möjlighet att arbeta med ett flertal noteringar och stora kapitalanskaffningar, men jag jobbar också en hel del med start-ups. Jag tycker att det är intressant att följa våra klienters utveckling och kunna vara ett bollplank i de juridiska frågor som typiskt sett aktualiseras i olika utvecklingsfaser.

Läs mer

STEN GEJROT

I Bank & Finans

Det är en ständig utveckling på finans- och kapitalmarknaden då den är väldigt reglerad. Det kommer nya regelverk och anvisningar, och det är en ständig känsla av att man behöver ny kunskap. Det innebär att man aldrig slutar att lära sig, vilket också är mycket motiverande i arbetet som advokat.

Läs mer

MONICA LAGERCRANTZ

I Aktiemarknadsrätt

Det svåraste i arbetet med aktiemarknadsrätt är att vara tillräckligt noggrann med alla skarpa deadlines. För att orka prestera är det viktigt att man också kan slappna av och skratta med sina kollegor.

Läs mer

JOHAN TOLLGERDT

I Fastighetsrätt

Man kan gå förbi en fastighet, se på den och känna sig stolt över att man varit med och sålt den från en part till en annan. Vissa fastigheter har jag hunnit vara med och sälja/köpa flera gångar, vilket såklart är lite extra kul.

Läs mer

JOHANNA LINDQVIST

I Miljörätt

Hållbar utveckling handlar ju inte bara om tillståndsprövningar och detaljplaner eller att vi ska ha ett bra avloppsreningsverk. Det är handlar om hela konsumtionskedjan och involverar väldigt stora frågor.

Läs mer

JOHANNA NÄSLUND

I Offentlig upphandling I GDPR & Dataskydd

Det som är nyckeln till att ha ett bra liv, det har Lindahl förstått sedan lång tid tillbaka. Oavsett vad som händer har Lindahls värderingar gjort att jag känt att jag mår bra här och får de utmaningar jag behöver för att utvecklas. Det vill jag som ledare för organisationen vara en del av.

Läs mer

PER MILDNER

I Energi I Industri

Juridiken är inte målet, utan ett medel för klientens framgångsrika affärer. Det är viktigt att klienterna upplever oss som smidiga och snabba, det skapar förtroende. Att vi inte krånglar till det i onödan.

Läs mer